Tập 76: Sành Diệu Về Hàng HiệuBài ngắn gọn này mình giúp các bạn phát âm những hàng hiệu cao cấp (và có vài hàng hiệu không cao cấp). Mình chuyên nghiệp dùng đồ hàng hiệu (vì đẹp trai) nên mình biết phát âm những hàng hiệu này…maybe 🙂 Với lại có một số bạn yêu cầu mình giúp trước đây. I hope you like it.

Nguồn: https://dangcapso.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://dangcapso.vn/thoi-trang/