Cách gõ chữ tiếng Việt – Sự phù hợp giữa Font và Bảng mãCách gõ chữ tiếng Việt trên máy tính và sự phù hợp giữa Font chữ và Bảng mã khi viết tiếng Việt
– Link tải phần mềm Unikey:
– Link tải font chữ tiếng Việt (bao gồm cả các font thuộc bộ gõ VNI Windows, TCVN 123 và Unicode):
1. Bảng mã Unicode: Các font chữ tương thích thường dùng: Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier new, Verdana…
2. Bảng mã TCVN123: Các font chữ tương thích thường dùng: VnTime, VnTimeH, VnCourier, VnArial, VnArial Narrow, VnBlackH…
3. Bảng mã VNI Windows: Các font chữ tương thích thường dùng: VNI-Times

Nguồn: https://dangcapso.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://dangcapso.vn/tong-hop/