Bật/Tắt chế độ Hibernate cho Windows 10



Tính năng Hibernate trên các phiên bản Windows được ẩn đi, vì vậy chúng ta phải bật chế độ này lên mới sử dụng được.
Chi tiết:

Nguồn: https://dangcapso.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://dangcapso.vn/tong-hop/