Hướng Dẫn Đặt Pass Cho Folder Nhanh Nhất

15
134– Hướng dẫn đặt pass cho folder Nhanh nhất ( 2018 )
+ Cách 1 : Giải nén đặt mật khẩu
+ Cách 2 : Dùng mã
– Thấy Hay nhớ đăng kí kênh Hộ Mình nhé !

Nguồn: https://dangcapso.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://dangcapso.vn/cong-nghe/

15 COMMENTS

 1. Chậm Quá Các Bác Có thể điều chỉnh tốc độ 2.0 Để Xem nha
  Liên Hệ Quảng Cáo facebook : https://www.facebook.com/NguyenTuanThanh.Info

 2. Mã :
  cls
  @ECHO OFF
  title Folder Private
  if EXIST "NguyenTuanThanh Locker" goto UNLOCK
  if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
  set/p "cho=>"
  if %cho%==Y goto LOCK
  if %cho%==y goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  :LOCK
  ren Private "NguyenTuanThanh Locker"
  attrib +h +s "NguyenTuanThanh Locker"
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo Enter password to unlock folder
  set/p "pass=>"
  if NOT %pass%== PASSWORD CUA BAN goto FAIL
  attrib -h -s "NguyenTuanThanh Locker"
  ren "NguyenTuanThanh Locker" Private
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md Private
  echo Private created successfully
  goto End
  :End

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here